ASAHI INTECC

KHÁCH HÀNG

Với qui mô và khả năng thực lực, Anh Quân Catering luôn được chọn là đối tác của các sự kiện lớn của nhà máy Asahi Intecc với số lượng 1.600 khách nhân dịp khánh thành nhà máy 2 (T10/2013), Tiệc tổng kết cuối năm (T12/2014).

Có thể bạn quan tâm