text_banner
  • banner-1

  • banner-2

  • banner-3

335-cau-giay

Trung tâm tiệc cưới 335 Cầu Giấy

BAO GIA - ANH QUAN - CONVERT SUA (6-4-15)-07

MENU

Thực đơn trọn gói áp dụng tại Trung tâm sự kiện tiệc cưới Anh Quân Cầu Giấy 
 
THỰC ĐƠN TIỆC 1 – 1.590.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
Chi tiết / đặt tiệc
THỰC ĐƠN TIỆC 2 – 1.620.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
Chi tiết / đặt tiệc
THỰC ĐƠN TIỆC 3 – 1.680.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
Chi tiết / đặt tiệc
THỰC ĐƠN TIỆC 4 – 1.730.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
Chi tiết / đặt tiệc
THỰC ĐƠN TIỆC 5 – 1.760.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
Chi tiết / đặt tiệc
THỰC ĐƠN TIỆC 6 – 1.900.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
Chi tiết / đặt tiệc
THỰC ĐƠN TIỆC 7 – 1.800.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
Chi tiết / đặt tiệc
THỰC ĐƠN TIỆC 8 – 1.860.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
Chi tiết / đặt tiệc
THỰC ĐƠN TIỆC 9 – 2.000.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
Chi tiết / đặt tiệc
THỰC ĐƠN TIỆC 10 – 2.100.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
Chi tiết / đặt tiệc

 

 

admin

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.
10011253_1709488609262711_552692890480085707_n (1)

Sức mạnh tập thể

Ở Anh Quân Catering mọi người sống, làm việc và gắn bó với nhau dưới một ngôi nhà chung, cho một lý tưởng chung. Nền tảng của thành công chính là ở tập thể vững mạnh

xuong-1-feature

Nơi thăng hoa của ẩm thực

Với tiêu chuẩn nhà bếp sạch sẽ, hoàn chỉnh và các thiết bị chế biến mới nhất, hiện đại hóa tạo điều kiện để nhân viên luôn thực hành một thói quen sạch sẽ, thực phẩm an toàn.

hoat dong the thao feature

Thể dục, thể thao

Ở Anh Quân Catering chúng tôi hiểu rằng văn hóa Doanh nghiệp không phải và cũng không thể là một chuỗi giá trị được các lãnh đạo tạo ra mà là chính những cá nhân cụ thể, với nhận thức của họ, trở thành những tiền đề đầu tiên tạo nên một tổ chức nội bộ của Doanh nghiệp.

ganket-feature

Gắn kết mọi người

Ở Anh Quân Catering chúng tôi hiểu rằng văn hóa Doanh nghiệp không phải và cũng không thể là một chuỗi giá trị được các lãnh đạo tạo ra mà là chính những cá nhân cụ thể …

Đánh giá