text_banner
  • banner-1

  • banner-2

  • banner-3

11430294_564133263727306_2021327052_n

Trung tâm Quy hoạch Quốc Gia

BAO GIA - ANH QUAN - GIANG VO_Page_7

MENU

 

Thực đơn trọn gói áp dụng tại Trung tâm tiệc Anh Quân – Cung Quy Hoạch Quốc Gia
 
THỰC ĐƠN TIỆC 1 – 1.900.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
Chi tiết / đặt tiệc
THỰC ĐƠN TIỆC 2 – 1.950.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
Chi tiết / đặt tiệc
THỰC ĐƠN TIỆC 3 – 1.990.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
Chi tiết / đặt tiệc
THỰC ĐƠN TIỆC 4 – 2.090.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
Chi tiết / đặt tiệc
THỰC ĐƠN TIỆC 5 – 2.050.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
Chi tiết / đặt tiệc
THỰC ĐƠN TIỆC 6 – 1.900.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
Chi tiết / đặt tiệc
THỰC ĐƠN TIỆC 7 – 2.170.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
Chi tiết / đặt tiệc
THỰC ĐƠN TIỆC 8 – 2.100.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
Chi tiết / đặt tiệc
THỰC ĐƠN TIỆC 9 – 2.390.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
Chi tiết / đặt tiệc
THỰC ĐƠN TIỆC 10 – 2.260.000 VNĐ/ mâm/ 6 người
Chi tiết / đặt tiệc
 
10011253_1709488609262711_552692890480085707_n (1)

Sức mạnh tập thể

Ở Anh Quân Catering mọi người sống, làm việc và gắn bó với nhau dưới một ngôi nhà chung, cho một lý tưởng chung. Nền tảng của thành công chính là ở tập thể vững mạnh

xuong-1-feature

Nơi thăng hoa của ẩm thực

Với tiêu chuẩn nhà bếp sạch sẽ, hoàn chỉnh và các thiết bị chế biến mới nhất, hiện đại hóa tạo điều kiện để nhân viên luôn thực hành một thói quen sạch sẽ, thực phẩm an toàn.

153897460_914487269381065_408011172985866241_n

Thể dục, thể thao

Ở Anh Quân Catering chúng tôi hiểu rằng văn hóa Doanh nghiệp không phải và cũng không thể là một chuỗi giá trị được các lãnh đạo tạo ra mà là chính những cá nhân cụ thể, với nhận thức của họ, trở thành những tiền đề đầu tiên tạo nên một tổ chức nội bộ của Doanh nghiệp.

3

Gắn kết mọi người

Ở Anh Quân Catering chúng tôi hiểu rằng văn hóa Doanh nghiệp không phải và cũng không thể là một chuỗi giá trị được các lãnh đạo tạo ra mà là chính những cá nhân cụ thể …

Đánh giá